Does not recognize certain characters

  • 1.4K Views
  • Last Post 26 October 2013
Jan Bolmeson posted this 25 October 2013

Does not recognize #, 3 > in last row in image.

The image is from finereader which doesn't read it at all and neither does the online ocrsdk.

For testing purposes alt text

this is text i get:

?Mugger ' ' Fakturadatum Fakturanummer 2013.08.23 8695295 SIDA 1 Vår referens BUTIK 3 MARIEDALSV.51-MALM0 TEL: 040984690 Er referens Leveranssätt Lab Xnsta.lla.tion Betalningsvillkor 3 0 dagar netto Kund Valhallagatan 11 SE-217 67 Malmö FÖRFALLODATUM KUNDNR 2013.09.23 023945 SEK < m Artikel Antal Förpackn Namn Mängd Enh. pris Belopp 13062 SUNDSPROMENADEN 31 3 1 Fliigger Facade Impredur vit 3,00 129,30 387,90 Om du inte redan är tillsluten till e-faktura-var god anmäl Er på efakturase.nugger.com. Är Ni redan tillslutna-ber vi Er bortse från detta meddelande. Fliigger förbehåller sig äganderätten till de på fakturaen sålda varor, Netto Moms % Moms kr till dess slutlig betalning har ägt rum. I priset ingår emballageavgift. ^LUGGER AB GRONKULLEN S-517 81 BOLLEBYGD 387,90 25,00 96,98 Öresutjämning 0,12 Summa 485,00 EU.VAT.REG.NO SE556479211601 TEL 033-7002300 FAX 033-7002460 ORDERTEL. 033-7002400 ORDERFAX 033-7002470 Innehar F-skattsedel REG.NR 556479-2116 BANKGIRO 420-1489 PlusGirot 4 78 71-9 © PlusGirot INBETALNING/GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgitt Kassastämpel FAKTURANUMMER 8695295 480 77 01 - 0
Betalningsmottagare (endast namn)
BETALNING OSS TILLHANDA 2013.09.23 FLUGGERAB
Lab Installation Valhallagatan 11 SE-217 67 Malmö Kod 1 Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett Egel kontonr vid girenng 1 FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR POSTGIROT Belopp (får inte ändras) Svenska kronor I ör 869529594 # 485 00 I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR POSTGIROT 48077010 #14# 18746


alt text

Anastasia Galimova posted this 26 October 2013

We recommend to try the TextExtraction profile.

If it does not help, could you clarify if the last image from your post is the full-size image you recognize? If it is a compressed image, please share or send to cloudocrsdk@abbyy.com the full-size and probably the issue will be fixed in the future.

Close